ආලේපන en ණීකාරකය

  • High elastic sealant special waterborne thickener HD1717

    ඉහළ ප්‍රත්‍යාස්ථ සීලන්ට් විශේෂ ජලයෙන් thick ණීකරනය HD1717

    මෙම thick ණීකාරකය ඉහළ ප්‍රත්‍යාස්ථ මැලියම් ජලය නිපදවීමට වෘත්තීයමය, ආලේපන නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කළ නොහැක, 35% solid න අන්තර්ගතය, ජෙල් සඳහා ශක්තිමත් ආධාරකයක්, ස්ථාවර, හැඩගැස්වීමේ බලපෑමක් ඇති කරන අතර ඉහළ ප්‍රත්‍යාස්ථ මැලියම් සඳහා භාවිතා කරයි. සාමාන්‍ය thick ණීකාරකයට වඩා වෙනස්, එකවර වැඩි වීම අනුකූලතාවයේ දුස්ස්රාවිතතාව වැඩි කරයි) .එය නැවුම් මැලියම්වල තුනී අනුකූලතාවයට අනුව සකස් කළ හැකිය, පහසු සහ කාර්යක්ෂම;